Deze kaart geeft in vogelvlucht inzicht in hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
Voor de uitgebreide beschrijving kun je ons Privacy Statement raadplegen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

 • Contactgegevens
 • Identificatiegegevens
 • Gegevens i.v.m. dienstverband
 • Financiële gegevens
 • Gegevens i.v.m. financiële producten
 • Gezondheidsgegevens (in sommige gevallen)
 • Gegevens over
 • strafrechtelijke feiten (in bijzonder gevallen)

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens

 • Adviseren en bemiddelen financieel product
 • Uitvoeren overeenkomst financieel product
 • Voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht)
 • Marketingactiviteiten
 • Relatiebeheer
 • Versturen nieuwsberichten

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

 • Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
 • Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Wanneer mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met jou

Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten

Als dit toegestaan is in kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wij uiteraard jouw belang in acht nemen

Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden

Hoe kun je controle uitoefenen op verwerking van jouw gegevens?

Informatie of wij gegevens van je verwerken

Inzage in jouw gegevens

Bezwaar tegen gebruik gegevens

Overdracht van gegevens

Aanpassing van gegevens

Beperking van gegevens

Wissen van gegevens

Let op: wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoet komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Wat moet je nog meer weten

 • Wijzigingen van de privacy statement: op onze website vind je altijd het meest actuele statement.
 • Klachtrecht: neem contact met ons op. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

naam kantoor: Sinke Groep
telefoon: (0527) 61 65 51
e-mail: info@sinkebv.nl
website: www.sinkebv.nl
postadres: Postbus 81, 8300 AB  Emmeloord

Wij hebben geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Inzake nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Zeger Koene.

Sinke Groep model Privacy kaart – versie 1.0